x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Freitag, 19. April 2019 14:59

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 2 Druide
Chrîsi0.00
class 3 Jäger
Syde0.00
Yarîîa0.00
class 4 Magier
Gathi0.00
Majutsu0.00
class 5 Paladin
Azurdragon0.00
Taduros0.00
class 6 Priester
Ximy0.00
Ailek0.00
Dzuoku0.00
Kîth0.00
class 7 Schurke
RasDargo0.00
class 8 Schamane
Serrio0.00
class 9 Hexenmeister
Elmuerto0.00
class 10 Krieger
Bochbert0.00
Bluemçhen0.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Default Classic
1
Yarîîa 110 Raid Taure class 3 Jäger Main 0.00 0.00
2
Ximy 110 Raid Taure class 6 Priester Main 0.00 0.00
3
Taduros 110 Gildenmeister class 5 Paladin Main 0.00 0.00
4
Syde 110 Taure class 3 Jäger Main 0.00 0.00
5
Serrio 110 Raid Taure class 8 Schamane Main 0.00 0.00
6
RasDargo 60 Taure class 7 Schurke Main 0.00 0.00
7
Majutsu 110 Taure class 4 Magier Main 0.00 0.00
8
Kîth 110 Taure class 6 Priester Main 0.00 0.00
9
Kajany 0 Offizier Unbekannt Main 0.00 0.00
10
Gathi 110 Taure class 4 Magier Main 0.00 0.00
11
Elmuerto 110 Raid Taure class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00
12
Dzuoku 110 Raid Taure class 6 Priester Main 0.00 0.00
13
Chrîsi 110 Raid Taure class 2 Druide Main 0.00 0.00
14
Bochbert 110 Taure class 10 Krieger Main 0.00 0.00
15
Bluemçhen 110 Offizier class 10 Krieger Main 0.00 0.00
16
Azurdragon 110 Raid Taure class 5 Paladin Main 0.00 0.00
17
Ailek 110 Raid Taure class 6 Priester Main 0.00 0.00
... 17 Charakter(e) gefunden

 


Ich habe mein Passwort vergessenAnmelden über Drittanbieter